Aktuellt 

Historik 2001
Historik 2002
Historik 2003
Historik 2004
Historik 2005

Stödjande
organisationer
med hemsidor
S-föreningar
Centerpartiet
 


Till Rolf
 

Länk till kartskisser.

Aktionsgruppen
"Alternativ till "Nya Kullavägen"!
  (Stoppa Nya Kullavägen)
Över 4000 namn har samlats in för att stoppa vägen.
Men tyvärr inte hjälpte det trots våra anstängningar
och väl genomtänkta alternativ.
Nu kommer vi att få ett nytt Stenbocksgateproblem på
Nya Kullavägen och Jönköpingsgatan
Även Lägervägen får en stor trafikökning.

2006
Aktionsgruppen
"Alternativ till "Nya Kullavägen"!

Rapport från möte:
Tisdag 3 januari  kl. 18.30
Träffpunkten, dagiset vid Kadettgatan nära dammen Se karta

Uppföljning av vår överklagan angående.
Kommunfullmäktige i Helsingborgs beslut angående förändringar på 
Västra Berga och Ringstorp samt Nya Kullavägen.

Länsstyrelsen i Skåne län har nu beslutat att inte ta hänsyn till vår överklagan.
Vi beslutade att vi fortsätter vår överklagan till Regeringen.
Vi skickar också en kopia till Statsminister Göran Persson 
och Regeringens miljösakkunnige Stefan Edman
Vår överklagan är nu avslagen också av  den fd. S-Regeringen

Klicka Här
och ladda hem vår överklagan till Regeringen
där vår överklagan till Länsstyrelsen är bilaga.
 

2005
Aktionsgruppen
"Alternativ till "Nya Kullavägen"!
MÖTE:
Onsdag 31 augusti
Träffpunkten, dagiset vid Kadettgatan nära dammen Se karta
Huvudpunkten var:
Yttrande med anledning av Stadsbyggnadskontorets samrådsmöte 23/8 om Gamla Kungshultsvägen, bussgatan, som Stadsbyggnadskontoret vill öppna för biltrafik enligt teorin om silningsprincipen. Många närboende är mot planerna. 
Mötet antog förslaget till yttrande som innebär ett avslag på Stadsbyggnadskontorets förslag, Mötet antog också Stig och Sven förslag till skrivelse, som  kritiserar planerna bl.a. utifrån att det strider mot av kommunfullmäktige antagen klimatstrategi och mot regeringens 15 miljömål.
I övrigt hadde vi en diskussion om läget för Nya Kullavägen m.m. 
Västra Berga och Ringstorp i förändring.
Kicka och se våra krav på rimlig exploatering med grönstråk.
Kicka och se Byggnadsnämndens skiss med "gata" och hög exploatering.

S vann valet 2002 tack vare Kullavägsfrågan.
Nu sviker man sitt vallöfte och kör över 
Västra Berga- och Ringstorps-borna.
Läs mer

Mycket ska man höra innan öronen trillar av.
Tomas Nordströms inkompetensförklaring 
av Västra Berga- och Ringstorps-borna.
Läs mer

Västra Berga och Ringstorp i förändring. 
Dags att komma igång med bostadsbyggandet.
Läs mer
 

 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 

Faktasida

Ladda hem
insändare 
och fakta

Länkar
och 
Adresser
 

 


S vann valet tack vare Kullavägsfrågan
Intressant fakta i frågan är:
I valet 2002 gav väljarna  Socialdemokraterna förtroende, S i Helsingborg ökade sin röstandel med 5%.
Den största röstökningen hade vi på Västra Berga med hela 17%, 
på andra plats kom Ringstorp med 14,2%. 
Valresultatet på Norr blev tungan på vågen för att det nu är S-styre i Helsingborg och att Tomas är KS-ordförande. 

Vad ska man säga om det ????????
Läs mer på Norra S-föreningens hemsida
 

Kommentar: 
Till Tomas Nordströms påstående att Norra S-föreningen  på S-mötet 2004 06 02 förlorade frågan om Västra Berga och Ringstorp i förändring.

Tomas är slarvig i sin slutsats om Norras motion angående hur vi ska förändra Västra Berga – Ringstorp både då det gäller nybyggnation och vägar. Visst sa mötet nej till vårt förslag om hur vi mer detaljerat önskade hantera den frågan. Men att vi som S-förening i området ska ha ett stort inflytande stöds både av partiets stadgar och vårt vallöfte ”Vi vill förbättra informationen till medborgarna, öka varje människas delaktighet och inflytande i stadens verksamhet och utveckling.”  om detta är vi alla överens! 

Därför har vi goda förhoppningar om att vi ska hitta en bra lösning. Norra S-föreningen inbjuder därför A-kommunens styrelse, byggnadsnämndens- och medborgareutskottets S-grupper till möte där vi vill visa våra synpunkter och utarbetade alternativ. 
(Övriga intresserade är också välkomna.) 

Aktion Alternativ till "Nya Kullavägen" kommer att bjuda in samtliga partier till möten med motsvarande uppläggning.
 
 

UPP


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Mycket ska man höra innan öronen trillar av.

Torsdagen den 12 mars styrde jag stegen till Dunkers kulturhus för att se på  de "prisade" förslagen till ny bebyggelse i anslutning till den gamla grusgraven på Ringstorp. Dessa hade tillkommit inom ramen för den stora arkitekttävlingen Europan.

Det blev en intressant kväll där tre mycket tänkvärda alternativ presenterades vilket jag också gav uttryck åt i den efterföljande diskussionen. 

Detta passar utmärkt in i det arbete som aktionsgruppen i området nyligen satt igång. 

Första veckan i maj ska vi, satt i ett helhetsperspektiv, presentera förslag och synpunkter hur vi vill att V. Berga och Ringstorp ska utvecklas/förändras.

En annan deltagare vid detta arkitekturseminarium var kommunstyrelsens ordförande Tomas Nordström också han uttryckte beröm över förslagen. 
Tommas sa såhär: ”Det är spännande och bra med influenser som kommer utifrån för folket som bor i området är hemmablinda och inskränkta.” 

Tack för det Tommas, med det sväljer vi Ringstorpsbor inte!

När du, kommuns främste företrädare, nu så ohövligt på ett offentligt möte har förtalat oss, så tycker jag det vore på sin plats att du ber oss om ursäkt offentligt.

För vi är inga inskränkta nejsägare, vi har och kommer att konstruktivt att fortsätta aktivt med att försöka påverka hur våra bostadsområden ska utvecklas. 

Kom och se själv, första veckan i maj. 

Välkommen eller ej beror på din ursäkt.

Rolf Andersson

UPP