STARTSIDA KONTAKT OM FM-LYFTET RADIO FM 99,2 ORGANISATION

Uppdaterad 2016-11-16

VÄLKOMNA TILL FÖRENINGSMEDIA LYFTET!
Du som av din arbetsförmedlare eller din socialsekreterare blir anvisad till ett arbetsmarknadsåtgärd kan klicka vidare på fliken Aktiviteter och se om någon av våra projektgrupper är något för dig. Har du några frågor är du välkommen att kontakta oss!

Föreningsmedia Lyftet har samarbete med
Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Socialförvaltningen samt med Handikappföreningar och Frivilligorganisationer. I detta sammanhang finns deltagare placerade i vår verksamhet som deltar i olika åtgärder så som rehab, arbetsträning, sysselsättnings- program och dylikt. De aktiviteter som våra deltagare medverkar i är aktiviteter för at stödja Handikappföreningar och Frivilligorganisationer i enlighet med syftet, nedan beskrivet, för dessa organisationers verksamhet. Andra aktiviteter är att söka jobb, samarbeta med och stödja andra deltagare i verksamheten samt tillgodogöra sig erfarenheter och nya kunskaper genom deltagande i dessa aktiviteter. Många av våra fd. deltagare har och har haft anställning som gruppledare i verksamheten med inriktning som t.ex. för våra aktiviteter, administration, servicefunktioner, arbetsprövning. Många av dessa är sociala anställningar i samarbete med AF/FK och Helsingborgs kommun.

Vi har också ett speciellt stödjande samarbete med Dyslexiförbundet, Verdandi Kamratpunkten samt RSMH (Riksförbundet för Social och Mental Hälsa)

Syftet med föreningen är:
- att vara en samhällsnyttig ideell förening som i konkret handling verkar för att stödja personer med funktionsnedsättning, de som drabbats av sjukdom, arbetslöshet eller hemlöshet till ett fullvärdigt medborgarskap med utgångspunkt från humanistiska värderingar och alla människors lika värde och rätt.
- att till allmänheten och politiska företrädare sprida kännedom om medlemmarnas och medlemsföreningarnas verksamhet och värderingar.
- att verka för att medlemmarnas och medlemsorganisationernas åsikter kommer till tals i Radiosändningarna samt i Sociala medier.
- att inköpa och förvalta teknisk utrustning för verksamhet med närradio i Helsingborg.
- att verka för att delta i lokala TV-sändningar i Helsingborg.
 

 


 


Ladda hem Broschyr

AF Info om Jobb- och utvecklingsgarantin
Ladda hem Broschyr