.
Vad Nätverk till Tusen står för

Du som är S-sympatisör, sitt inte hemma i köket och var missnöjd.
Kom med i arbetet för demokrati, rättvisa och frihet.
Så kan du vara med och bestämma hur framtiden ska byggas, tag steget! 
- Bli medlem!

Vi är ett nätverk som arbetar för en aktiv medlemsvärvning av nya medlemmar som vill driva en S-politik med följande inriktning: 

Rättvis fördelning vilket innebär kraftigt minskade klyftor då det gäller inkomst och kapital. 
T.ex.S-politiken ska ge förutsättningar för att Kommunals och Handels krav för de lägst avlönade kan förverkligas. 

En just och ärlig demokrati där de valda lyssnar och fattar beslut tillsammans med medlemmar och väljare. 
Vallöftena ska hållas! 

En klar och tydlig politik för den offentliga sektorn där verksamheterna ska drivas i samhälls- eller föreningsregi. 

Skola, vård och omsorg ska komma i första rummet. 

En miljöpolitik där ett långsiktigt miljötänkande går före kortsiktiga ekonomiskavinster. 
T.ex. grönområde ska komma före vägar och monumemtbygge.
Exempel på frågor nätverk till Tusen drivit i Helsingborg är:
Macken vid Göningen/Kallis,  V Berga/Ringstorp och Bastionen. 
Det finns fler exempel.

Det är DU som bestämmer hur aktiv du vill/kan vara! 
T.ex: 
Om du vill vara i elden dagligen.
Eller du bara vill gå på de strategiska mötena där besluten fattas. 
Kanske det blir något mittemellan? 

Bli medlem i socialdemokraterna!
Delar du våra värderingar - solidaritet, rättvisa och jämlikhet? 
Vill du påverka den socialdemokratiska politiken? 
Vill du ta del av vår information till medlemmar? 
Ja, då ska du bli medlem i socialdemokraterna!

upp


till Rolf

Några intressanta 
Länkar

Rolfs sida

Första maj 2007

A-media 

Kent Härstedts sida

Alternativ till 
Nya Kullavägen

Gröningen  & Kallis
www.aof.nu/kallis

Socialdemokraterna Helsingborg

SSU i Helsingborg

Arbetsliv&Forskning